Søg på www.climbs.dk:

Tilpasset søgning

Beregning af stigningsprocent

Stigningsprocenten beregnes som den lodrette stigning (højdemeterne) i procent af den vandrette længde.

En bakke, der har samme vandrette og lodrette længde, har således en stigningsprocent på 100 og en vinkel på 45 grader.

Eksempel:

Lodret stigning (højdemeter): 100 meter
Vandret længde: 1000 meter
Stigningsprocent: 100 / 1000 = 10%
Bakkens længde: (1002 + 10002)½ = 1.004,99 meter (forudsat at bakken er helt jævn)
Bakkens vinkel: Arctan(100/1000) = 5,71°

I praksis har det meget lille betydning, at en bakkes længde benyttes fremfor den vandrette længde.

Såfremt en bakke har et fald på midten, lægges dette fald til bakkens højdemeter. En bakke, der stiger fra havets overflade til 100 meter over havet og har et fald på 10 højdemeter, er således i alt 110 højdemeter.