Søg på www.climbs.dk:

Tilpasset søgning

Bakker

Dette site indeholder de fleste af de største asfalterede bakker i Danmark. Jeg tror efterhånden, jeg har de fleste med, men der mangler stadigt nogle.

Bakkerne er målt enten ved brug af cykelcomputer/højdemåler eller med landkort med højdekurver.

Er du ikke enig i mine opmålinger, eller har du en bakke, som ikke er med, er du meget velkommen til at sende tilføjelser, rettelser og kommentarer til jens@climbs.dk. Tilføjelser kan også indtastes her. Jeg skal bare vide, hvor den ligger, så kan jeg måle længde og stigning.

Ofte beskrives en bakke primært ved sin maksimale stigningsprocent. Jeg synes ikke, dette siger meget om bakken som helhed. Det vigtigste mål for mig er antallet af højdemeter fra bund til top. Dette mål kan alene klacificere bakken: Jo flere højdemeter, des større er bakken. Hverken længde eller stigningsprocent kan alene beskrive bakken. Kombineres længde og maksimal stigningsprocent kan dette give et helt forkert billede, hvis en lang bakke har et kort, men meget stejl stykke.

Nederst på listen er medtaget nogle af de mest kendte udenlandske bjerge. Kilden er den fantastiske database: File of the slopes of Europe

Bakkerne er inddelt med følgende farver og ikoner:
Lange og stejle
(>800 meter, >6%)
Lange, men knap så stejle
(>800 meter, <6%)
Stejle, men korte
(<800 meter)

En "rigtig" bakke, der har alt det, en bakke skal have - både længde og stigning, og uden nogen uhensigtsmæssigheder.
Bakke i tættere bebygget område.
Meget stejl bakke med bakkens maksimale stigningsprocent.

Verdens stejleste veje er Baldwin Street i New Zealand og Canton Avenue i Pittsburgh med stigninger på 35% og 37%. Herudover har Eldred Street og Fargo Street i Los Angeles og Filbert i San Francisco stigninger på over 30%. Uddybende artikel fra Wikipedia